Customer & Solution Service

MPM Group Podpora

weeCustomer Knowledge Base / FAQ

weePartner Knowledge Base / FAQ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce

MPM Group AG,
3, Rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen/Luxembourg

Společnost zastupují:
Mirko Scheffler (předseda správní rady)
Sebastian Eberwein (Ředitel)
Peter Grünewald (člen správní rady)

E-mail: info@mpm-group.com
Telefon: 00352 – 20 21 15 11

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

advokát Jan Marschner
Markt 9
D-04109 Leipzig/Německo

E-mail: jm@datenschutzbeauftragter-leipzig.de
Telefon: +049 341 26 18 93 73

Poskytování webových stránek a souborů protokolu

Při každém spuštění našich webových stránek zaznamenává náš systém, tedy internetový server, automaticky informace ze systému počítače, z něhož se na webové stránky přistupuje, popř. koncového zařízení uživatele. Přitom shromažďujeme níže uvedené údaje:

• informace o typu prohlížeče a použitá verze;
• operační systém uživatele;
• poskytovatel internetových služeb uživatele;
• IP adresa uživatele;
• datum a čas přístupu na stránky;
• webové stránky, z nichž systém uživatele přistupuje na naše internetové stránky;
• webové stránky, které jsou systémem uživatele prostřednictvím našich webových stránek spuštěny.

Právním základem pro dočasné uchovávání těchto údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Dočasné uchovávání IP adresy v systému je nezbytné, aby bylo možné odeslat webovou stránku do počítače uživatele. Pro tento účel musí IP adresa uživatele zůstat po dobu relace uložena.

K ukládání výše uvedených údajů v souborech protokolu dochází proto, aby bylo možné zajistit funkčnost našich webových stránek. Kromě toho nám tyto údaje slouží k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

Výše uvedené údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou shromažďovány. V případě zaznamenávání údajů pro poskytování webových stránek je tomu tak v tehdy, když je příslušná relace ukončena.
V případě ukládání údajů v souborech protokolu je tomu tak nejpozději po 28 dnech. Je možné také uchovávání po delší dobu. V takovém případě IP adresu uživatele vymažeme nebo ji anonymizujeme tak, aby již nebylo možné přiřadit volajícího klienta a obsažené údaje již neodkazovaly na konkrétní osobu.

Zaznamenávání údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů v souborech protokolu zajišťuje výhradně náš poskytovatel technických služeb, Google (Google Cloud).

V zásadě můžete proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, vznést námitku podle čl. 21 GDPR. Osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Kontakt přes e-Mail

Je možné nás kontaktovat na poskytnuté e-mailové adrese. V tomto případě budou uloženy osobní údaje odesílatele, tj. uživatele, sdělené spolu s dotazem.

Právním základem pro zpracování údajů sdělených v souvislosti s navázáním kontaktu je zásadně čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem je uskutečňování komunikace. Pokud navázání kontaktu směřuje k uzavření smlouvy / k pověření, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Zpracování těchto osobních údajů nám slouží pouze pro vyřízení navázání kontaktu.

Všechny údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou shromažďovány. U osobních údajů zaslaných e-mailem je tomu tak v případě, že je ukončena příslušná konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena tehdy, když se dá ze situace usoudit, že stav příslušné věci byl definitivně vyjasněn.

Osobní údaje dostane také poskytovatel našeho e-mailového serveru, …

V zásadě můžete proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, vznést námitku podle čl. 21 GDPR. Osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Sekce přihlášení

Svým partnerům nabízíme na svých webových stránkách možnost přihlásit se s uvedením osobních údajů. V rámci procesu přihlášení jsou shromažďovány níže uvedené údaje:

• uživatelské jméno;
• heslo.

V okamžiku přihlášení jsou navíc ukládány níže uvedené údaje:
• IP adresa uživatele;
• datum a čas přihlášení.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (splnění smlouvy), jelikož sekce přihlášení je nezbytná pro splnění smlouvy, respektive pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Právním základem pro ukládání souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

V sekci přihlášení může partner vidět údaje a dokumenty, které pro něj byly uloženy.

Výše uvedené údaje budou vymazány, jakmile již nebudou nezbytné pro splnění účelu, pro který jsou shromažďovány. Je tomu tak v případě, že údaje již nejsou potřeba pro realizaci smlouvy. I po uzavření smlouvy může být nezbytné uchovávat osobní údaje partnera pro účely plnění smluvních či zákonem stanovených povinností (např. uchovávání pro daňové účely).

Soubory protokolu pro přihlášení jsou z bezpečnostních důvodů uchovávány po dobu 28 dnů a poté jsou vymazány.

V zásadě můžete proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, vznést námitku podle čl. 21 GDPR. Osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Youtube

Na naše webové stránky jsme prostřednictvím platformy Youtube začlenili videa. Youtube je služba společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „společnost Google“).

Videa jsou poskytována v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. To znamená, že pouhým spuštěním našich webových stránek nejsou ještě společnosti Google přenášeny žádné údaje. Teprve když kliknete na náhled daného videa, dojde k načtení videa a v důsledku toho k přenosu Vašich osobních údajů do společnosti Google.

Za zpracování údajů odpovídá výhradně společnost Google. Informace naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Práva subjektu údajů

Při splnění zákonných podmínek Vám máte níže uvedená práva:

• právo na přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR);
• právo na opravu Vašich nepřesných osobních údajů (čl. 16 GDPR);
• právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR);
• právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR);
• právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, je zpracováním Vašich osobních údajů porušeno GDPR.

Nutnost zpracování údajů

Poskytování osobních údajů není předepsáno zákonem ani smluvně, částečně je však – jak je uvedeno výše – nutné z technických důvodů. Nejste povinni nám tyto osobní údaje poskytovat. Bez poskytnutých osobních údajů není však možné spustit webové stránky, navázat kontakt e-mailem, použít sekci přihlášení ani uzavřít smlouvu.

Nevyužívání automatizovaného rozhodování ani profilování

Takové algoritmy nejsou používány.

Vyberte jazyk

German British English Spanish French Hungarian Dutch Russian Italian Czech Turkish Slovenian Slovakian Greek Polish Croatian

Zavřít okno