Klantenservice

MPM Group Support

wee klant Inhoud kennisbank / FAQ

weepartner Inhoud kennisbank / FAQ

Verklaring gegevensbescherming

Verantwoordelijke

MPM Group AG,
3, Rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen/Luxemburg

Vertegenwoordigd door:
Mirko Scheffler (voorzitter van de raad van bestuur)
Sebastian Eberwein (Directeur)
Peter Grünewald (raad van bestuur)

E-mail: info@mpm-group.com
Telefoon: 00352 – 20 21 15 11

Functionaris gegevensbescherming

Advocaat Jan Marschner
Markt 9
D-04109 Leipzig/Duitsland

E-mail: jm@datenschutzbeauftragter-leipzig.de
Telefoon: +049 341 26 18 93 73

Aanbod van de website en log files

Bij elk bezoek aan onze website verzamelt ons systeem, d.w.z. de internetserver, automatisch informatie van het systeem van de computer of het eindapparaat van de gebruiker. De volgende gegevens worden hierbij door ons geregistreerd:

• informatie over het type browser en de gebruikte versie
• besturingssysteem van de gebruiker
• internet serviceprovider van de gebruiker
• IP-adres van de gebruiker
• datum en tijd van de oproep
• websites waarvandaan het systeem van de gebruiker op onze homepage belandt
• websites die door het systeem van de gebruiker zijn opgeroepen via onze website

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van deze gegevens en de log files is art. 6, lid 1, onder f) AVG.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website aan de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie bewaard worden.

De opslag van de bovengenoemde gegevens in log files gebeurt om het correcte functioneren van onze website te waarborgen. Bovendien zijn deze gegevens bestemd voor het verbeteren van de website en om de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.

De bovengenoemde gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doeleinde van hun registratie. In het geval van registratie van de gegevens voor het aanbod van de website is hiervan sprake wanneer de betreffende sessie is beëindigd.
In het geval dat de gegevens in log files worden bewaard, is hiervan uiterlijk na 28 dagen sprake. Het is mogelijk dat de gegevens langer worden bewaard. In dit geval wordt het IP-adres van de gebruiker door ons gewist of onherkenbaar gemaakt, zodat een identificatie van de oproepende client niet meer mogelijk is en de betreffende gegevens niet meer persoonsgebonden zijn.

De registratie van de gegevens voor het aanbod van de website en het bewaren van de gegevens in log files gebeurt uitsluitend door onze technische dienstverlener, Google (Google Cloud).

Het staat u in principe vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 AVG. Wij zullen geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.

Contact per e-mail

Via het ter beschikking gestelde e-mailadres kunt u contact met ons opnemen. In dit geval worden de bij de aanvraag verstrekte persoonsgebonden gegevens van de afzender, dus van de gebruiker, opgeslagen.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die in het kader van een contactopname worden doorgegeven, is in principe Art. 6, paragraaf 1, lid f van de AVG. Het rechtmatige belang bestaat uit de afhandeling van de communicatie. Wanneer de contactopname gericht is op de afsluiting van een contract/mandaat, dan is de extra wettelijke basis voor de verwerking Art. 6, paragraaf 1, lid b van de AVG.

De verwerking van deze persoonsgebonden gegevens is enkel bestemd voor de afwikkeling van de contactopname.

Alle gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doeleinde van hun registratie. Voor persoonsgegevens die per e-mail zijn verstrekt, is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker is afgesloten. De conversatie geldt als afgesloten wanneer uit de omstandigheden geconcludeerd kan worden dat de betreffende kwestie definitief is opgelost.

De persoonsgebonden gegevens worden ook verstrekt aan de aanbieder van onze mailserver, …

Het staat u in principe vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 AVG. Wij zullen geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.

Inlogbereik

Wij bieden onze partners op onze website de mogelijkheid aan om zich met vermelding van persoonsgebonden gegevens in te loggen. De volgende gegevens worden bij de inlogprocedure geregistreerd:

• gebruikersnaam
• wachtwoord

Op het moment van het inloggen worden bovendien de volgende gegevens bewaard:
• IP-adres van de gebruiker
• datum en tijd van het inloggen

De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is Art. 6 paragraaf 1, lid b) AVG (uitvoering van een contract), aangezien het inlogbereik voor de uitvoering van het contract, resp. de uitvoering van maatregelen vóór het contract vereist is. De wettelijke basis voor de opslag van de log files is art. 6, lid 1 f van de AVG.

In het inlogbereik zijn de betreffende gegevens en documenten voor de partner ter inzage beschikbaar.

De bovengenoemde gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doeleinde van hun registratie. Dit is het geval wanneer de gegevens voor de vervulling van het contract niet meer nodig zijn. Ook na het afsluiten van het contract kan het nodig zijn om de persoonsgebonden gegevens van de partner op te slaan, zodat kan worden voldaan aan contractuele of wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale bewaarplicht).

De log files voor het inloggen worden om veiligheidsredenen 28 dagen bewaard en vervolgens gewist.

Het staat u in principe vrij om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 AVG. Wij zullen geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.

YouTube

Op onze website zijn video’s opgenomen via het platform YouTube. Youtube is een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (in het vervolg “Google” genoemd).

De video’s worden aangeboden in de uitgebreide privacy-modus. Dit betekent dat enkel door het oproepen op onze website nog geen gegevens worden doorgegeven aan Google. Pas wanneer u op de miniatuur afbeelding van de betreffende video klikt, wordt de video geladen en worden persoonsgebonden gegevens van u aan Google doorgegeven.

Voor de gegevensverwerking is uitsluitend Google verantwoordelijk. Informatie vindt u onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Rechten van de betreffende persoon

U hebt recht op de volgende rechten als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan:

• recht op informatie over uw betreffende persoonsgebonden gegevens (Art. 15 AVG)
• recht op correctie van u betreffende foutieve persoonsgebonden gegevens (Art. 16 AVG)
• recht op het wissen van persoonsgebonden gegevens (Art. 17 AVG)
• recht op beperking van de verwerking van persoonsgebonden gegevens (Art. 18 AVG)
• recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgebonden gegevens (Art. 21 AVG)
• recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG)

Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie

Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens in strijd is met de AVG.

Noodzakelijkheid van de gegevensverwerking

De verstrekking van persoonsgebonden gegevens is wettelijk, noch contractueel verplicht, maar in sommige gevallen – zoals hierboven beschreven – technisch noodzakelijk. U bent niet verplicht ons deze persoonsgebonden gegevens ter beschikking te stellen. Zonder het verstrekken van persoonsgebonden gegevens is het echter niet mogelijk de website op te roepen, contact op te nemen per e-mail, gebruik te maken van het inlogbereik of een contract af te sluiten.

Geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Er wordt geen gebruik gemaakt van dergelijke algoritmes.

SVP uw taal kiezen / Please select your language

German British English Spanish French Hungarian Dutch Russian Italian Czech Turkish Slovenian Slovakian Greek Polish Croatian

Sluit venster