Customer & Solution Service

MPM Group Podpora

weeCustomer Knowledge Base / FAQ

weePartner Knowledge Base / FAQ

Izjava o varstvu podatkov

Odgovorna oseba

MPM Group AG,
3, Rue Thomas Edison,
L-1445 Strassen/Luxembourg

Zastopnik:
Mirko Scheffler (predsednik upravnega sveta)
Sebastian Eberwein (Direktor)
Peter Grünewald (upravni svet)

E-pošta: info@mpm-group.com
Telefon: 00352 – 20 21 15 11

Pooblaščenec za varstvo podatkov

Odvetnik Jan Marschner
Markt 9
D-04109 Leipzig, Nemčija

E-pošta: jm@datenschutzbeauftragter-leipzig.de
Telefon: +049 341 26 18 93 73

Zagotavljanje spletnega mesta in dnevniških datotek

Pri vsakem obisku našega spletnega mesta naš sistem, t. j. spletni strežnik, samodejno pridobi informacije o sistemu uporabnikovega računalnika oz. terminala. Pri tem pridobivamo naslednje podatke:

• informacije o vrsti brskalnika in uporabljani različici
• uporabnikov operacijski sistem
• uporabnikov ponudnik spletnih storitev
• uporabnikov IP naslov
• datum in čas dostopa
• spletna mesta, s katerih se uporabnikov sistem preusmeri na naše spletno mesto
• spletna mesta, do katerih uporabnik dostopa prek našega spletnega mesta

Pravna podlaga za začasno shranjevanje teh podatkov in dnevniških datotek je točka f 1. odstavka 6. člena GDPR.

Začasno shranjevanje IP naslova s strani sistema je potrebno za omogočanje delovanja spletnega mesta na uporabnikovem računalniku. V ta namen mora ostati uporabnikov IP naslov shranjen do konca seje.

Shranjevanje zgoraj omenjenih podatkov v dnevniške datoteke omogoča delovanje našega spletnega mesta. Poleg tega nam ti podatki služijo za optimizacijo našega spletnega mesta ter zagotavljanje varnosti naših informacijsko-tehničnih sistemov.

Zgoraj omenjeni podatki se izbrišejo, ko niso več potrebni za doseganje namena, zaradi katerega so bili pridobljeni. Kadar se podatki pridobivajo za zagotavljanje spletnega mesta, se po vsaki končani seji izbrišejo.
V primeru shranjevanja podatkov v dnevniške datoteke se izbrišejo najkasneje v 28 dneh. Možen je tudi drugačen način shranjevanja. V tem primeru izbrišemo ali potujimo uporabnikov IP naslov, tako da ni več mogoče prepoznati stranke in vsebovani podatki niso več povezani z osebo.

Pridobivanje podatkov za zagotavljanje spletnega mesta in shranjevanje podatkov v dnevniške datoteke opravlja izključno naš izvajalec tehničnih storitev, Google (Google Cloud).

Pravico imate, da v skladu z 21. členom GDPR vložite ugovor na obdelavo Vaših osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne razloge za njihovo obdelavo, ki prevladujejo nad Vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je njihova obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih pravic.

Stik po e-pošti

Z nami lahko stopite v stik po navedenem elektronskem naslovu. V tem primeru se shranijo osebni podatki pošiljatelja, tj. uporabnika, ki so bili posredovani s povpraševanjem.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov, ki se posredujejo ob komunikaciji, je točka (f) 1. odstavka 6. člena GDPR. Izvajanje komunikacije predstavlja upravičen interes. Če je namen komunikacije sklenitev pogodbe/naročila, dodatno pravno podlago predstavlja točka (b) 1. odstavka 6. člena GDPR.

Osebne podatke obdelujemo le za obdelavo poslanega povpraševanja.

Vsi podatki se izbrišejo, takoj ko niso več potrebni za doseganje namena, za katerega so bili pridobljeni. Osebni podatki, ki so bili poslani po elektronski pošti, se izbrišejo vsakič, ko je zaključena komunikacija z uporabnikom. Komunikacija je zaključena, ko je iz okoliščin razvidno, da je zadeva dokončno pojasnjena.

Načeloma imate pravico, da v skladu z 21. členom GDPR vložite ugovor na obdelavo Vaših osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če bomo lahko dokazali nujne razloge za njihovo obdelavo, ki bodo prevladovali nad Vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če bo njihova obdelava namenjena uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih pravic.

Prijava

Našim partnerjem omogočamo, da se na našem spletnem mestu prijavijo z vnosom osebnih podatkov. V okviru postopka prijave se pridobijo naslednji podatki:

• uporabniško ime
• geslo

Ob prijavi se shranijo tudi naslednji podatki:
• uporabnikov IP naslov
• datum in čas prijave

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je točka (b) 1. odstavka 6. člena GDPR (izpolnjevanje pogodbe), saj je prijava potrebna za izpolnjevanje pogodbe oz. izvajanje predpogodbenih ukrepov. Pravna podlaga za shranjevanje dnevniških datotek je točka (f) 1. odstavka 6. člena GDPR.

Prijavljen partner ima na spletnem mestu vpogled v podatke in dokumente, ki so bili zanj shranjeni.

Zgoraj omenjeni podatki se izbrišejo, ko niso več potrebni za doseganje namena, zaradi katerega so bili pridobljeni. Podatki se izbrišejo, ko niso več potrebni za izvajanje pogodbe. Tudi po prenehanju pogodbe lahko obstaja potreba po hrambi partnerjevih osebnih podatkov, če je to potrebno za izpolnjevanje pogodbenih ali zakonskih obveznosti (npr. obveznost hrambe za davčne namene).

Dnevniške datoteke za prijavo se iz varnostnih razlogov shranijo 28 dni ter se nato izbrišejo.

Načeloma imate pravico, da v skladu z 21. členom GDPR vložite ugovor na obdelavo Vaših osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če bomo lahko dokazali nujne razloge za njihovo obdelavo, ki bodo prevladovali nad Vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če bo njihova obdelava namenjena uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih pravic.

YouTube

Na našem spletnem mestu ponujamo videe prek platforme YouTube. YouTube je storitev podjetja Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (v nadaljevanju podjetje Google).

Videi so na voljo v razširjenem načinu zaščite podatkov. To pomeni, da se zgolj z obiskom našega spletnega mesta podatki še ne posredujejo podjetju Google. Šele ko kliknete na določen videoposnetek, se video naloži in se Vaši osebni podatki posredujejo podjetju Google.

Za obdelavo podatkov je odgovorno izključno podjetje Google. Informacije najdete na povezavi
https://www.google.de/intl/sl/policies/privacy/.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Če obstajajo pravni pogoji, Vam pripadajo naslednje pravice:

• pravica dostopa do informacij o Vaših osebnih podatkih (15. člen GDPR)
• pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z Vami (16. člen GDPR)
• pravica do izbrisa osebnih podatkov (17. člen GDPR)
• pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov (18. člen GDPR)
• pravica do ugovora na obdelavo osebnih podatkov (21. člen GDPR)
• pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR)

Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Poleg tega imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu, če menite, da je obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na Vas, v nasprotju z GDPR.

Nujnost obdelave podatkov

Zagotavljanje osebnih podatkov ni zakonsko predpisano ali določeno v pogodbi, vendar je deloma potrebno iz tehničnih razlogov, kot je opisano zgoraj. Niste zavezani, da nam zagotovite te osebne podatke, vendar pa brez tega ne morete obiskovati spletnega mesta, komunicirati po elektronski pošti, se prijaviti ali skleniti pogodbe.

Brez samodejnega odločanja ali profiliranja

Tovrstni algoritmi se ne uporabljajo.

Izberite vaš jezik / Izberite svoj ​​jezik

German British English Spanish French Hungarian Dutch Russian Italian Czech Turkish Slovenian Slovakian Greek Polish Croatian

Zaprite okno